O mnie

Ukończyłam podyplomowe studia Logopedia i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jestem certyfikowanym terapeutą koncepcji Castillo Morales, Metody Padovan, treningu oddechowego Butejki, Neuroflow oraz instruktorem masażu Shantali. Ukończyłam także cykl szkoleń Metody Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako logopeda w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowadząc gabinet prywatny, w którym można uzyskać pomoc w zakresie:

  • Diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji u pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, dysfazją, alalią, wadami genetycznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego;
  • Diagnozy i terapii afazji;
  • Oceny funkcji fizjologicznych aparatu mowy (oddychania, ssania, połykania, pozycji spoczynkowej języka, warg);
  • Korygowania nieprawidłowego toru oddechowego, połykania oraz pozycji spoczynkowych języka i warg;
  • Nieprawidłowości zgryzowych (ortodoncji miofunkcjonalnej)
  • Diagnozy i terapii problemów artykulacyjnych (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne);
  • Dysleksji u dzieci;
  • Porażenia nerwu twarzowego;
  • Zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego.
  • Terapii dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.