Gabinet Neurologopedyczny

Pracuję głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią,  dysleksją, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadami genetycznymi, porażeniem mózgowym, nadwrażliwością w obrębie strefy oralnej.  Częstymi gośćmi są też dzieci z nieprawidłową pozycją spoczynkową języka i torem oddechowym oraz wynikającymi z tego wadami zgryzu. Moimi pacjentami są również osoby dorosłe  z porażeniem nerwu twarzowego, nieprawidłowym torem oddechowym, a także osoby po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego (po udarach, operacjach, wypadkach komunikacyjnych). U nich skupiam się głównie na komunikacji, oddychaniu, prawidłowym gryzieniu, żuciu i połykaniu. Często uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, dzięki którym pogłębiam i poszerzam moją wiedzę oraz uzyskuję lepsze możliwości pomocy moim Pacjentom.

Mój gabinet znajduje się blisko centrum Szczecina, co zapewnia dogodny dojazd. Pod gabinetem jest wygodny parking, także z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Cennik i zakres usług

Nazwa usługi Cena
Konsultacja 200,00 zł
Opinia pisemna 50,00 zł
Terapia 120,00 zł
Diagnoza zaburzeń centralnego
przetwarzania słuchowego
200,00 zł
  • Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, dysfazją, alalią, wadami genetycznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego;
  • Diagnoza i terapia afazji;
  • Ocena funkcji fizjologicznych aparatu mowy (oddychania, ssania, połykania, pozycji spoczynkowej języka, warg);
  • Korygowanie nieprawidłowego toru oddechowego, połykania oraz pozycji spoczynkowych języka i warg;
  • Nieprawidłowości zgryzowe (ortodoncja miofunkcjonalna)
  • Diagnoza i terapia problemów artykulacyjnych (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne);
  • Dysleksja u dzieci;
  • Porażenie nerwu twarzowego;
  • Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i dorosłych;
  • Terapia dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.