Gabinet Neurologopedyczny

Każdy pacjent jest poddany wnikliwej i starannej diagnozie, która nie tylko ujawnia indywidualne potrzeby, ale ukazuje jego realne możliwości. Stosowane przeze mnie metody terapeutyczne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta.

Pracuję głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, dysleksją, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadami genetycznymi, porażeniem mózgowym, nadwrażliwością w obrębie strefy oralnej. Częstymi gośćmi są też dzieci z nieprawidłową pozycją spoczynkową języka i torem oddechowym oraz wynikającymi z tego wadami zgryzu. Moimi pacjentami są również osoby dorosłe  z porażeniem nerwu twarzowego, nieprawidłowym torem oddechowym, a także osoby po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego (po udarach, operacjach, wypadkach

komunikacyjnych). U nich skupiam się głównie na komunikacji, oddychaniu, prawidłowym gryzieniu, żuciu i połykaniu. Często uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, dzięki którym pogłębiam i poszerzam moją wiedzę oraz uzyskuję lepsze możliwości pomocy moim Pacjentom.

Mój gabinet znajduje się blisko centrum Szczecina, co zapewnia dogodny dojazd. Pod gabinetem jest wygodny parking, także z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

O mnie

Ukończyłam podyplomowe studia Logopedia i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jestem certyfikowanym terapeutą koncepcji Castillo Morales, Metody Padovan, treningu oddechowego Butejki, Neuroflow oraz instruktorem masażu Shantali. Ukończyłam także cykl szkoleń Metody Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako logopeda w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowadząc gabinet prywatny, w którym można uzyskać pomoc w zakresie:

  • Diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji u pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, dysfazją, alalią, wadami genetycznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego;
  • Diagnozy i terapii afazji;
  • Oceny funkcji fizjologicznych aparatu mowy (oddychania, ssania, połykania, pozycji spoczynkowej języka, warg);
  • Korygowania nieprawidłowego toru oddechowego, połykania oraz pozycji spoczynkowych języka i warg;
  • Nieprawidłowości zgryzowych (ortodoncji miofunkcjonalnej)
  • Diagnozy i terapii problemów artykulacyjnych (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne);